Velkommen til

Bømlo Tur- og Sogelag

Hilleborgstova (Foto: Bernt Emil Vika)

Leidarsteidn

Bømlo Tur- og Sogelag sitt lokalhistoriske hefte, Leidarsteidn, er framleis i sal på desse stadane: Bømlo Bil, Joker Espevær og Norli bokhandel på HSD-senteret.

Salet går godt, og opplaget minkar...

Medlem i Bømlo Tur- og Sogelag ??

Vil du bli medlem i Bømlo Tur- og Sogelag kan du senda ein mail til post@b-ts.no eller kontakta Nils Peder Holme på telef. 47284529.

Oppgi namn og adresse + epostadresse.

Oppgi òg om du vil ha medlemskap for enkeltperson (150 kr)

eller familiemedlemskap (300 kr). Faktura vil bli tilsendt.

Velkommen som medlem i Bømlo Tur- og Sogelag!