Velkommen til

Bømlo Tur- og Sogelag

Hilleborgstova (Foto: Bernt Emil Vika)

Årsmøte 2023

Les om årsmøtet her: Årsmøte 2023.

Medlem i Bømlo Tur- og Sogelag ??

Vil du bli medlem i Bømlo Tur- og Sogelag kan du senda ein mail til post@b-ts.no eller kontakta Nils Peder Holme på telef. 47284529.

Oppgi namn og adresse + epostadresse.

Oppgi òg om du vil ha medlemskap for enkeltperson (150 kr)

eller familiemedlemskap (300 kr). Faktura vil bli tilsendt.

Velkommen som medlem i Bømlo Tur- og Sogelag!

Trimpoeng

Hei alle turgåarar!

Bli med på Bømlo Tur- og Sogelag sin Trimpoeng-konkurranse for 2023. Konkurransen i år heiter Søre-Bømlo tursti.

Dei som deltok i året 2022 kan melda seg på årets konkurranse via appen frå i fjor.

Nye deltakarar melder seg på slik: Opne denne sida på internett https://konkurranse.trimpoeng.no/soere-boemlo-tursti og trykk på knappen "Bli med!" øverst til høgre. Ein kan då følgja instruksjonen steg for steg for å koma med i konkurransen.

Lykke til! Me håpar mange vil delta, og på den måten koma seg ut i den flotte naturen me har her på Søre Bømlo.

Opning av Vorlandssaga etter restaurering

Den 21. mai 2023 kl. 14.00 vil Bømlo Tur- og Sogelag markera at saga no er ferdig restaurert og i operativ stand. Sogelaget inviterer alle interesserte til å vera med på denne markeringa. Les om restaureringsarbeide i ved å klikka her Restaurering av saga.pdf

Les plakat med invitasjon her Plakat opning av saga.pdf

Velkommen!